de periode van haar scheppend leven is reeds lang voorbij en haar rest weinig meer dan een steeds dieper verleugenen van het natuurlijk (en bovennatuurlijk) leven; zij kan zich alleen, essentieel, herzien..... aan de scheppende, tot dit herzien dwingende impuls die van elders komt, hetgeen beteekent: zij zelf kan, als totaliteit, alleen nog.... verdwijnen. In het twistgesprek der wereld-historie is het woord thans aan het Noordras. Als Europa gered moet worden zal het Noordras zulks moeten doen.

    En daarom:

    Hoe ook de staatkundige conceptie van het Nieuwe Europa zal zijn — voor ons, als Germanen, zal deze staatkundige orde ook de bevestiging moeten zijn van de verbondenheid der Germaansche volken, deze eenheid en verbondenheid tot grondslag moeten hebben. Eenheid der Nederlanden met de Germaansche volken, onder leiding van het Duitsche Rijk van Adolf Hitler! — en zulks niet uit opportunisme, niet omdat wij Nerderlanders door den loop der gebeurtenissen en door een verblinde leiderskliek in een hoek zijn gedreven, niet omdat er voor ons geen andere bestáánsmogelijkheid meer zou zijn weggelegd, niet wegens de zegevierende doorbraak op alle fronten der Duitsche legers, maar omdat, wil Europa gered worden, thans de scheppende wereld-visie van dat ras, waartoe ook wij behooren, moet doorbreken: Europeesche CULTUUR worden: héérschen gaan — over alle gebieden der menschelijke activiteit.


    Dat is de groote historische opdracht van ons ras, en daarom ook van ons. Deze eenheid ondermijnen is de laatste mogelijkheid van Europa ondermijnen. Zich van deze eenheid afzijdig houden is zich afzijdig houden van de laatste mogelijkheid tot scheppend leven en genoegen nemen met een vale bestáánsmogelijkheid, iets wat een verloochening inhoudt van onze gansche historie als volk, en tevens: onze vernietiging.
    Wij leven schéppend, of wij leven niét.aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-10-2012