lijst van werken
vorige bladzijde


423

vorige bladzijde een geluk geweest; als hij Hem trachtte te dienen werd heel het leven van uur tot uur hem n wrede kwellende angst, dan was het of al zijn zenuwen ten uiterste werden verfijnd, dan werd ieder lichaam, iedere beweging hem een wrede, zoet-aanjagende bekoring, dan had hij geen ogenblik meer rust. Zie je, maar dt, dt was bij nderen niet zo: Voor anderen kon God een geluk zijn, voor anderen kon het leven in God een blijde milde rust zijn. Maar hij kon over dat geluk dat voor hem niet bestemd scheen, maar zeker voor anderen, hij kon er niet over praten: hij kon niet anders over God praten dan met een koude stem (God was iets van zijn hoofd geworden, niet van zijn hart), met een paar onverschillig uitgestoten woorden, met een starre, verbitterde glimlach als over een verloren lief. God scheen niet om hem te geven (en intussen verging zijn leven aan stilte en dood, en ver van de mensen). Goed! Goed! Goed dan maar. Maar tch, tch, hij had zo graag over God gesproken om die mnsen, om dat meisje, dat nu (in die geheimzinnige stilte waarin een leven voltrokken werd) ging lijden en misschien geen uitweg zou weten (totdat de Tijd de wonde zou helen, de Tijd de wonde van dat meisje vol meelij).
   Een grote trieste eenzaamheid zonk al wijder en wijder om hem heen.
   Alsof hij weerloos zonk naar de bodem van de zee, al verder en verder van het leven dat hij zo liefhad.
    Och, maar waar liep hij eigenlik over te denken. Misschien was alles heel anders. Beeldde hij zich alles maar in. Misschien leed zij niet, misschien leed hij niet. Misschien vonden ze het allebei heel gewoon. Misschien moest hij, Dolf, er alleen maar onder lijden.
    Nietwaar?
    Dat zou het wel zijn.
   Maar lopen, lopen tot hij moe werd en naar huis kon om te slapen, als een dier. Wr een dag voorbij. Waarom.
    Ik kan het ook niet helpen.
   Om een lachend paartje lachte hij bitter. volgende bladzijde
(wordt voortgezet) HENRI BRUNINGvolgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 02-08-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 10-10-2010