lijst van werken
vorige bladzijde


123

    Dolf schrok tot zich-zelf.
    – Karren?
    – Ja, of je fietst. ’k Heb ’n fiets meegebracht.
    Dolf dacht nu ineens aan de brief die hij in de trein aan haar had geschreven, en direkt na aankomst op de bus zou doen.
    – ’t Is ’n heel eind, zie je. En met je koffertje.
    Hij zou onder ’t rijen wel naar een bus kijken.
    Bij een bus gekomen aarzelde hij: hij kreeg weer scherper het gevoel dat hij Frits bedroog. Hij zou hem wel in de volgende gooien. Maar toen kwamen ze er geen meer tegen.
    Ze reden een landweg in. Dolf begon meer te praten, belangstellender te vragen. Hij ademde dieper, vrijer, keek om zich heen: wijd en open lag de aarde rond hen uitgestrekt: niet denken.
    – ’k Dacht dat er geen leven meer in je was te krijgen!
    Struikgewas, waarachter het land schuil ging, begon hen te omsluiten: ’t witte landwegje boog stil en veilig er tussen door. Hoog boven hen was de blauwe lucht. En overal de middagstilte. Dan hield het struikgewas weer op: schoven de landen weer naar alle kanten open.
    – Komt U nog terug voor het eten? riep Frits opeens tegen iemand die in ’n karretje voorbij reed.
    – Ja zeker, riep een stem achter hem.
    Dolf had niemand aan zien komen: keek verschrikt om.
    – Was dat je vader. God, ik heb hem helemaal niet gegroet. ’k Heb niemand aan zien komen.
    – En daarginds begon-ie al met z’n zweep te wuiven.
    – Nou, die zal ook wel denken. .....Zeg, willen we ’ns om z’n hardst trΰppen?
    – Goed! Vooruit dan!
    Het land begon te heuvelen. Tussen dennenbosjes school het zomerhuisje.
    – We zijn er.
    – Zijn we er? Dat had je wel eerder kunnen zeggen. ’k Ben nu zo bezweet als ’n zeehond.
    – Als ’n ........?
    – Als ’n zeehond!
    – Nou, bij ons kijken ze zo nauw niet.

    Zijn moeder zat bij het raam. Met een handwerkje. Toen ze binnenkwamen stond ze glimlachend op. Het was een klein tenger vrouwtje.
    – Zo, zijn jullie daar!
    Dolf ging naar haar toe. Maar terwijl hij naar haar toeging tussen volgende bladzijde


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 02-08-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-10-2010