Terug naar inhoud

Terug naar "Keitje van David"Politieke Geschriften
Klik hier voor vergroting

Politieke Geschriften Deel I
Klik hier voor vergroting

Vervallen opdracht
Klik hier voor vergroting

Het Drama der Joden
Klik hier voor vergroting


Afbeeldingen


In de beginperiode van de oorlog deed Bruning een tweede poging om zijn boek Nieuw Politiek Bewustzijn door de Duitse censuur te krijgen. Hij had zijn artikel "Het drama der Joden" kunnen schrappen om zijn artikelen over en vermeldingen van hetgeen op politiek gebied zijn grote ideaal, zijn hartstocht, was, het Verdinaso van Joris van Severen, dan in ieder geval maar gepubliceerd te krijgen. Hij deed het omgekeerde. Alles wat op het Verdinaso betrekking had, gooide hij eruit tot en met de opdracht aan de door hem buitengewoon hooggeschatte Van Severen. Zo vertegenwoordigde het boek niet meer wat hem op politiek gebied bezielde: een veel nuchterder titel was het gevolg. In de nieuwe vorm had het wat de NSB betreft, gezien de paraaf van Ernest Michel, kennelijk het imprimatur gekregen. Aangezien het bovendien verscheen bij Nenasu, de uitgeverij van Mussert, moet het ook het fiat van Mussert gehad hebben. Afgezien van de door Bruning aangebrachte wijzigingen kon met het drukken van de oplage begonnen worden. Het belang van de joden had, gezien dit alles, bij Bruning en Mussert op dat moment dus hoogste prioriteit.