steunbetuiging

 

ondergetekende      :

   

naam en voorletters :

 

straatnaam en nummer    :

 

postcode en plaats    :

 

geeft hiermee zijn steun aan het beroep dat Raymund Bruning op 24 mei 2004 heeft gedaan op professor dr. J.C.H. Blom en dat is te vinden op de website http://www.iae.nl/users/tbruning.

 

plaats          :

 

datum           :

 

handtekening     :

 

 

 

opzenden aan R. Bruning   Diepenheimseweg 15  7275 AP Gelselaar