Uit: HET VADERLAND, 26 NOVEMBER 1940, TWEE EN ZEVENTIGSTE JAARGANG, bladz. 3

Zie voor:
Onze opdracht als mensch en voor:
Onze opdracht als volk
aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-07-2012