lijst van werken
vorige bladzijdeZ O M E R


De zomer-stilte in het bosch is koel en goed,
de grassen zijn een klein en willig groeien,
een vredig zijn en niet-zijn onder den overmoed
waarmee de boomen, oud en ontemhaar, in het zonlicht gloeien.

Soms waait de groene schemering der lanen hel,
de bladeren ruischen opwaarts in zons vlammen,
en op de oude, sterke, rechte stammen
verschuift, rustig en loom, wat licht en schaduwspel.

Is dit nu schoon? Ach, mij ontroert als schooner
het klein insect dat langs den stam beweegt,
dat het een korten, snel-vervulden zomer
zoo stil en argeloos in zichzelve leeft,
zich voedsel haalt
en vrij en onbevreesd
door ít kleine levensveld
van zon en schaduw dwaalt.
106

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011