lijst van werken
vorige bladzijde
W E E R K E E R


Mijne gedachten dwalen naar Uw verre dreven
en keeren weer en worden stil bedwongen;
geen pijn meer ondervindt het hart, vandaar verdreven,
en tot dit kort, vergeefsch bestaan gedwongen.

Van al zijn onrust is het hart genezen
hoe onherstelbaar zijn vroeg derven schond —
sinds het zijn diep-vernederd en ontledigd wezen
en Uw stil Leven voor dit sterven vond.

Mijne gedachten streelen niet meer verre tuinen;
zooals een schaduw hoorloos over aarde gaat
en haar niet streelt, bezit het hart de puinen
van pijn en vreugde in éénzelfde evenmaat.

In altijd dieper derven ging Uw schoon begeven.
Voor de getrouwen mocht alleen bestaan
Uw zwaard, Uw waarheid, strijden, ondergaan.
Van elke zelfzucht moet het greet’ge hart genezen.


83

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011