lijst van werken
vorige bladzijde
zonnestralen kwamen
aan haren schoot,
en hare handen werden groote lichte pleinen
als deze uren in deez schaduwlanden van den dood;
en hare handen vouwden hun ontroerd omheinen
om ’t teere stoote’ in haar, dat ’t wonder openbaarde,
’t kind dat zacht dringend riep —
riep om het licht, de zon, de wind, de vreugd der aarde.
79

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011