lijst van werken
vorige bladzijde
N O C T U R N E


De wolken zijn in traag bewegen.
De blaadren vallen, en de wegen
ontzomeren. Des avonds staat
het donker weer stil open boven
de schrale takken, het gehavend loover.

Het laatste blaadrenruischen wordt
een droog, loom ritselen, de zomer,
de zomer is verdord.70

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011