lijst van werken
vorige bladzijde
G O L G O T H A


een heuvel beurt drie hooge leege kruisen
tegen den droeven hemel van den nacht;
de zwarte oceanen durven niet meer bruisen
om zoo veel liefde, die werd omgebracht.

de graven spleten van een bitter weenen,
de dooden rezen uit hun stillen nacht,
de dooden zitten op de steenen en zij weenen
om zoo veel liefde die werd omgebracht.

Ach, deze teedre liefde, die werd uitgestooten,
mishandeld heenging en geen klacht uitbracht,
hebben zij eenmaal zelf veracht verstooten
en als een beest hardvochtig afgeslacht.

de dooden weenen op de graven en de graven huivren
om deze liefde, altijd omgebracht
de zwarte oceanen durven niet meer bruisen
onder den droeven hemel van dien eeuwgen nacht.
66

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011