lijst van werken
vorige bladzijde
« H O E   N O E M T   G I J   M I J   G O E D ? »


Om elke teederheid vernederd en gewroken,
in elken trots ontwapend en verraźn,
om elken droom gevonnist en verstooten, —
o, elk bezit ontluisterd door Uw Naam,

zoo hebt Gij, dagelijks hebzuchtiger, gebroken
wat U niet onverdeeld in mij was toegedaan.

51

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011