lijst van werken
vorige bladzijde
K E R S T N A C H T

                                                     Greccio 1223

Byzantium en Rome zijn vergaan;
na eeuwen ligt het Kindje weer in t zelfde donker,
dezelfde armoe-stal en t ziet de schaamlen aan,
de weinigen die niet zijn heengegaan,
en t glimlacht weer, als was iets schoons hervonden.

Voorbij zijn praal en trots en waan,
vergeten is de vijandschap der vreemde zonden,
het vele wreed bedrijf dat t Kindje werd misdaan,
er is slechts vrede, een verzoend verstaan,
deemoed en armoe door geen trots geschonden.

Er zijn geen droomen die den droom van t Kind
doorkruisen en het bitter wonden,
blijdschap en stilte, en een inkeer aan
het stroo en t hout, de drachme thans gevonden.

Zijn dezen nacht eerzucht en kranke waan
voorgoed verdreven en voorgoed ontbonden?
t Kind glimlacht droef en ziet de schaamlen aan,
de weinigen die niet zijn heengegaan
Byzantium en Rome worden snel hervonden.42

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011