lijst van werken
vorige bladzijde
J O N A S


Den God van vrede heb ik nooit ontmoet,
Hij was zeer hard, Hij teekende met bloed,
Hij weigerde verbonden;
Hij schonk nooit heul voor eene schuld,
Hij was veel schooner dan t geduld
het wreede met mijn zonden.

Hij duldde geen gemeenzaamheid,
geen schuldelooze stonden,
Hij dreef mij zwijgend uit zijn Rijk
en heeft mij, rusteloos, vijandiglijk,
bestreden en geschonden.

Ik hoorde aan zijn eenzaamheid,
zijn trots, en hun verbonden.
Hij reikte mij het bitterst deel
voor deze wereld ga, verdeel
en heeft mij heengezonden.


41

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011