lijst van werken
vorige bladzijde
               III

Hij zag den Meester, die zich stil
van zijn wit kleed ontdeed, en nederknielend
de wonde voeten der bedroefden wiesch
Zelve een honger, dien geen mensch ooit stilde...

Hij zag Sebastiaan, en t zoete boren
der vele pijlen in diens vleesch,
die staan bleef tot den dood,
en zelfs niet rilde...


35

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011