lijst van werken
vorige bladzijde
G E B E D


Nu ligt Gods Zoon al reeds zoo lang begraven
in t koude donker van ons eenzaam hart.
O Doode, Doode, dien wij overal meedragen
wentel dien zwaren steen nog eenmaal van Uw graf;
laat dit de derde dag zijn, wees ons goed;
sta stralend in ons op; vlam van ons vroeger branden
geef den oprechten moed aan onze handen
en wees de Liefde weer van ons verloomde bloed.

Aanhoor ons Heer. Aanzie de zwarte nachten
die somber in de tuinen onzer zielen staan,
aanzie hoe wij vereenzaamd bij Uw grafgewelven wachten,
en hoe wij aan Uw stilten allen ondergaan.

Ach, als Uw Heerlijkheid dan wr van ons moet gaan
zullen wij glimlachen om al de donkre nachten
dat wij opnieuw t Raak Mij niet aan verstaan...


32

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011