lijst van werken
vorige bladzijde
H E T   E I L A N D   P ’ E N G   L A I


De zee is wijd en onpeilbaar, zonder bodem of oever,
de wolken zijn laag over haar eenzaam gezang,
tóch kozen zij zee, want het land wordt al droever
voor wie eenmaal den helderen naam van het eiland vernam.

De zee is wijd en onpeilbaar, zonder bodem of oever,
nevel omhult spoedig hen, die scheep zijn gegaan,
en de golven begraven hen lijk ze allen begroeven —
het eiland P’eng Lai bestaat slechts in naam.

De zee is wijd en onpeilbaar, zonder bodem of oever,
nooit keerden zij weer, verlangend naar land,
hun boeg bleef de grimmige golven doorploegen
tot een noodweer — ontfermend — hen heeft overmand.

De zee is wijd en onpeilbaar, zonder bodem of oever.30

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011