lijst van werken
vorige bladzijde
P A N T S E R K R U I S E R   V O R S T   P O T E M K I N


Zwart uit het staal-blauw water stekend
leunt, een ontredderd wrak, het trotsche pantserschip. —
een donkre stormnacht heeft het jaren her
met rottend wrakhout hier aan land gesmeten.

Breed en onstuimig slaan de witte golvenkoppen
luid beukend langs zijn romp en breken
fonklend en ver over een stil en stralend strand.
De zomer brandt! De blauwe oneindigheden
van zee en lucht zijn diep van zon verzadigd;
verblindend trilt, van horizont tot land,
d’onmetelijke lichtbaan waar zijn trotsche boeg
eens zeeën bliksmend uit elkander joeg.

In de verlaten, kille sehaduw-ruimen slaat het water
loom tegen wanden, wieren en kleine dieren
schomm’len eentonig, zinloos, op de regelmaat
der branding die hier doods, en jaren al vergaat.
29

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011