lijst van werken
vorige bladzijde
heimwee vervult hen niet meer.
geen hongren naar het woeste, roekloos rijk waar één keer
in de wilde vloedgolf van dien heeten dag
z’ontembaar en glimlachend stonden
en streden met zoo kalme kracht
als had God zelf hen naar den strijd gezonden.

zij staren niet meer terug
naar wat blindlings ontvlood
zij staren niet meer ontzet in den dood
en nauwlijks naar wat is gebleven
van het jonge lachen, het jonge weenen
om het schoone, onstuimige leven

: verdrevenen die trotsch en eenzaam rezen
boven den spot van tijd en dood, zichzelf uitwezen
toen z’ook dien kleinen droom te schoon bevonden
en deze weerden; herinnering
die alreeds stiller ging
om iedren doode.27

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011