lijst van werken
vorige bladzijde
D E   V E R L O O R N E N


het wemelend sneeuwen ving bevende aan,
onhoorbaar waaiend langs de kamerramen:
oogen die star het verscheemren omvaemen
der verten; zerken
waarachter hun levens nu lijdzaam vergaan

hun trotsche handen, hun moedige handen
liggen vermoeid in den dood van hun schoot
en doelloos als schepen die strandden.
hun oogen branden; zij staren groot
het sneeuwt over zwarte plassen,
het sneeuwt over eenzame landen

26

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011