lijst van werken
vorige bladzijde
D E   R I J K E   J O N G E L I N G


Laat mij alleen, o Gij die alles schondt;
laat alle heugenis aan U nu zijn verzonken,
roep niet; t is goed ik keer nu naar een donker,
donkrer en somberder dan ooit vr U bestond.

Gij wist Uw schoon te schoon: Gij wist mijn schande;
Gij wist hoe niets van U mijn dieper deel kon zijn,
en, hoe t hart hunkerde naar Uwe vreugde-landen,
wroeging en droefenis ons laatst verbond moest zijn.

Laat mij alleen. Ik keer nu naar het donker
dat t eenig deel van die zich schonken schijnt.

25

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011