lijst van werken
vorige bladzijde
Dezen avond op de dorpen overal
naderen de menschen elkaar:
praten wat stille woorden
over het vee en het land, en over den pastoor die
[voorbijging.
Een lach uit een openstaande herherg
van een jongen man wiens oogen die van kinderen zijn.
Een wit gordijn voor open venster:
het deint zacht en geluidloos op en neer:
een verre herinnering
vaag en melancholiek wordt in ons wakker.
Onze voeten ingehouden gaan deez milden milden avond:
Gij zijt zacht: als een meisje dat ons goed is waarom
O,
ik durf U niet te herkennen.
18

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-08-2011