lijst van werken
vorige bladzijde
spreken van U, van mij, van wat Gij geeft en gaaft,
spreken, — waar zwijgen mogen ’t zoetst verlangen is
— — omdat het toch niet gaat, toch niemand het verstaat,
toch ieder woord maar schendt, toch ieder woord maar
[schaadt.

Wat zou ’k dan liever doen dan luisteren en enkel maar
[ontvangen,
wat zou mij liever zijn dan slechts uw schaduw zijn,
de schaduw van uw voet, —
en Gij de stem — opnieuw — die over d’aarde gaat.
14

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-08-2011