lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde ben de achter ons liggende eeuwen ons wezenlijk en zeer diep vervreemd van de levende en waarachtige liefde der eerste eeuwen voor het buitenchristelijk denken, diezelfde eeuwen hebben tevens, meer dan ooit vroeger het geval kon zijn, de grootheid en schoonheid van het buiten-christelijke denken geopenbaard, en, mét deze « Tiefe der Menschheit », aan de liefde het bewustzijn herschonken van... « de kosmische functie van de Christus » het voor haar verlossende woord. Want met deze kosmische functie van de Christus is de mogelijkheid gegeven, en tevens de diepe verplichting, de wereld weer open en vol liefde tegemoet te treden.
    Van dit herboren bewustzijn was Fr. Heiler een der eerste en moedigste woordvoerders. – Hoe meer ons, zo schreef hij, de schatten van de oosterse godsdiensten, die van (China en Japan, Indië en Perzië, ontsloten werden, des te duidelijker werd ons het verlossingswerk van de Christus buiten het Israëlitische Godsvolk, des te meer ook werd ons de waarheid bevestigd van het Joanneische woord over de Logos, als het « waarachtige Licht, dat allen mens verlicht ». Misschien heeft het nut, zijn gedachtegang iets uitvoeriger met zijn woorden toe te lichten. « In zijn werk naar buiten is de Logos allereerst het beginsel der gehele onzichtbare en zichtbare schepping Gods. Omdat de wereld van eeuwigheid in de gedachten Gods besloten is, als kos- volgende bladzijde

[80]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-10-2014