lijst van werken
vorige bladzijdeborgen blijft. — Ook zouden wij dan gansch een schoone schepping negeeren — niet vinden. Nu vinden wij haar — met een oneindigheidshonger...

306

  De beste manier om iemand te leeren kennen is achter hem de trappen op te gaan en toe te zien, hoe de voeten deze opgaaf volbrengen. — De achterzijde van den mensch is trouwens altijd het openhartigst...

307

  Een bliksemstraal is niet willekeurig, autonoom, doch, hoe souverein en heerschzuchtig de ruimten doorklievend, van millimeter tot millimeter een onvermijdelijkheid: onontkoombaar bepaald: onderworpen.

308

  Toeval is elke onvermijdelijkheid welke wij voorzien noch berekenen kunnen.

309

  De boosheid der menschen is gemeenlijk nog niet het aankijken waard, — laat staan een hel. Laten wij er ons daarom... van onthouden. De zonde is allereerst een belee­diging voor de waardigheid van het menschelijke; zij is het bij uitstek anti-ménschelijke!


133
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009