lijst van werken
vorige bladzijde301

  Als mijn gevoel norm mag zijn, mag het gevoel van mijn buurman met evenveel recht norm zijn. Het slot is dan een redeloos en reddeloos subjectivisme (en heelemaal géén norm).

302

  Een intuïtief oordeel heeft, als norm, eerst recht van spreken als het zich, rede-lijkerwijze, aannemelijk weet te maken.

303

  De logica heeft slechts waarde in zooverre de intuïtie (die door de logica ,,op waarheidspeil’’ wordt gebracht) waar­de heeft, d.i. niveau.

304

  Niveau bewijst men niet. Men herkent het — of niet.

305

  Wisten wij hóe schoon het Hiernamaals is, wij zouden de wereld niet langer verdragen en allen naar het Hierna­maals uitwijken. — Een dergelijke evacuatie kan God uiteraard niet toestaan, — weshalve de schoonheid ons ver-


132

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009