lijst van werken
vorige bladzijdevan de beste vrouw een Xantippe maken: een ontembare furie. Als Xantippe een helleveeg was, Socrates was waar­schijnlijk een hel. Moge deze mogelijkheid, na twee en twintig eeuwen, ook even een woordje meespreken.

209

  Niets irriteert de vrouw meer dan de verstandige man die nooit een misstap begaat, — behalve dan dezen eenen: ook elken misstap bij zijn wederhelft te willen voorkomen: den toom, — die in haar geval altijd iets strakker spant.

210

  De verstandige man schaamt zich over zijn misstap (als hij hem tenminste niet vergoelijkt; wat meestal gebeurt), maar over den misstap van zijn vrouw schaamt hij zich dubbel, driedubbel, vierdubbel, vijfdubbel. Hij vreest dat ,,men’’ niet slechts de waarde van dien stap in twijfel trekt, maar ook van zijn vrouw, van zijn huwelijk, van zijn keus, van... hemzelf. — Ge ként toch den ,,verstandigen man’’?

211

  Wat de vrouw den idealist niet vergeeft:
  dat hij de nutteloosheid van zijn nut niet wil toegeven: zijn eeuwig (theoretisch) gelijk, waarmede nagenoeg geen sterveling gebaat en waarvan zij alleen de dupe wordt.


102

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-10-2009