lijst van werken
vorige bladzijdeden onderdaan moet willen bezielen. De waarachtige Staat herleidt ons niet tot een stem; de waarachtige Staat eischt den completen, den zelf-werkzamen, den strijdbaren mensch: de dienstbaarheid van onzen geest, van ons hart, van onzen wil. De waarachtige Staat verlaagt en herleidt ons niet tot kiesvee (evenmin als hij duldt dat wij elders — waar het onze arbeidskracht betreft — enkel marktvee zijn); de waarachtige Staat eischt ons op: werkzaam overeenkomstig onze menschelijke bestemming en menschelijken plicht, overeenkomstig onze waardigheid als mensch: als een mensch die door God werd toegerust met de scheppende vermogens van geest, hart en wil, en wiens levensopdracht het is, zichzelf geestelijk en zedelijk te realiseeren. Vandaar dat Thomas, schrijvend over de taak van den Staat, verwijst naar Paulus, die de Corinthiërs aanmaant te streven naar de beste gaven. Doch anderzijds, en Pruisen bewijst zulks ,,in wundervoller Schärfe’’, is het niet minder waar ook, ,,dasz nicht materielle Eigenschaften, sondern ideelle Tugenden allein zur Bildung eines Staates befähigen.’’ (Adolf Hitler)

115

  ,,De partij streeft, of ze het erkent of niet, naar majoriteit, en staat, reeds door dit eene groote feit, noodzakelijk op het meest abject-democratisch standpunt; de beweging streeft naar autoriteit, en het is haar onverschillig, welke partijformatie tenslotte de door haar voorbereide hervormingen tot stand brengt.’’ Aldus, destijds, Gerretson.    Indien het heden (en destijds) slechts om enkele ,,hervormingen’’ ging, wellicht kon het ons steenkoud laten,


52

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-10-2009