lijst van werken
vorige bladzijdevrucht door de ervaringen der overige vermogens van den mensch (evenmin als het in hun wisselwerking een natuurlijk correctief bezit). Het is dor, onvruchtbaar, grof, — iets rudimentairs; het is benauwd en benauwend. Het mist den adel van den rijkdom, van de gevoeligheid, van de veelzijdigheid, van den overvloed en van den eenvoud. Het is burgerlijk. Het begint plat, en het eindigt met een platitude.

32

   Uit den verstandsmensch kan een vak-geleerde worden, een (zooals men dat genoemd heeft) knap advokaat, een bekwaam jurist, een flink handelsman, een degelijk technicus etc. En ook de philosophie kan zijn vak worden. Maar wijsgeer kan hij niét worden. Ook al doet hij levenslang aan wijsbegeerte, ,,die Thüren bleiben diesen Zudringlichen geschlossen’’. (Nietzsche) Hij brengt het dan tot een bazig ,,pezewevenden philosooph’’ (zooals Joris van Severen hem noemde), tot een aanmatigenden ,,mergeloozen intellectueel’’ (zooals Mussolini hem noemde), of hij vermeerdert met nóg een exemplaar dat enorme leger van dertig-, veertig-, vijftigjarigen wier ,,geistiger Ballast nicht in den Linien des Lebens geordnet liegt’’ en die daarom altijd ,,krampfhaft nach analogen Fällen suchen und mit tödlicher Sicherheit natürlich die falschen Rezepte erwischen’’ (zooals Adolf Hitler zegt) (en niet zonder opzet citeer ik hier drie daadmenschen).

33

   De wijsgeer vertegenwoordigt een oppersten, rijken,


24

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-10-2009