lijst van werken
vorige bladzijdeHET IS VOORBIJ

De ochtend is zo licht en lentelijk gezind;
ik ben weer wie ik eenmaal was, als kind
toen nog geen pijn stond tussen hen en mij,
ik kende nog geen trouw, en ook geen schuld, slechts ít blij
en onbevangen in mijzelf gewende dwalen,
en met eenzelfden zuivren, virginalen
en verren lach neeg ik gelijkelijk naar dier en mens
en dwaalde verder; onbekend was mij de wens
tot samen-zijn. O Šndren. Ė Ongeweten
leefdí ik als plant en dier; als hen omgaf een transparante
glanzende stilte mij.
                             Al de langdurige, navrante
pijnen om trouw en ontrouw ben ik thans vergeten;
al wat zo wild ontstelde en mij verwrong,
mij zo verbijsterd uit mijzelf wegdrong,
het is voorbij. Ik ben weer het niet-weten
dat ík eenmaal was, als argloos spelend kind.
De ochtend is zo licht en lentlijk mij gezind.
39

volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 09-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-03-2010