lijst van werken
vorige bladzijdeCLAUDIUS CIVILIS

Het is voorbij. – Dit eerloos hand-gemeen,
dit trouw-betoon om strijd waarbij niet ้en
het blanke staal van ’t zwaar en weerbaar zwaard
met zuivre hand beroert. Niet ้้n verklaart

zich tot zijn hogen trots, – een vrouw alleen.
Haar witte hand – weerloos en niet vervaard –
legt zich bedeesd op ’t staal in ’t vaal dooreen
der handen en der eden – Somber staart

’t een-ogig wangedrocht met dat gelaat
verwoest door strijd en dromen en verraad
langs het tumult der bende om hem heen.

Zij zoeken anders niet dan grauwe eigenbaat.
Trouw? Trouw? – Het is voorbij. Niet ้en. Alleen
een vrouw, weerloos, wier zuivre schroom niet baat.

(bij Rembrandt).22

volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 09-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 01-07-2010