lijst van werken
vorige bladzijdeHET ONGEREPTE

Een oude, murwe muur, daarachter oude bomen,
vermoeid, het zware zomerschoon weldra verstoord;
en hier: een vredig water, aan al dwang ontkomen,
droomt helder langs zijn tragen oever voort.
Verval en dood, zonlicht en zomer en dit teder stromen
dat enkel aan zichzelf, zijn blijdschap toebehoort,
en wij herkennen weer het eerste zuivre dromen
waaraan het weerloos hart z hevig heeft behoord.

Verten en zon, bloemen en zomerbomen,
t helder-verstilde spel van t water langs zijn boord,
t heeft l van elk van ons eenmaal bezit genomen
en met vergetelheid ons kwetsbaarst zelf bekoord ...
O zinnen op het Zijnde, t nog ongerepte schone,
dat zoveel strijdbaarheden in ons heeft gemoord ...

Er is niets schoner en er is niets droever
dan dit verhelderd peinzen op wat eeuwig is
droef-schone weerkeer van een onaflaatbaar Vroeger
dat stil en zuiver als dit water is;
dan dit verterend staren aan dien verren oever
waar, chter ons ten laatst, de mens, diens bitter lijden is,

er is niets droever dan die overval van wroegen
in dze stilte die z blijde is ...


13

volgende bladzijde
inhoudsopgave


aangemaakt: 09-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-03-2010