lijst van werken
vorige bladzijdeGOD

Hoe lief is dit in God, dat Hij de bloemen vond,
het spel der kleuren en de vlinders,
de kinderen, de zomerochtendstond.

Hoe lief is dit in God –
dit zacht en snel gezoem
van de insecten in den zomernoen.
O middagstilte van den zomerdag
waarmede Hij zo raadselachtig
en onuitspreekbaar goed
mij tegenlacht.

Is dit Dezelfde die den afgrond vond
en die het stormtempeest ter zee ontketent?
Dezelfde die verworpen en gewond
aan d’eigen schepslen zich heeft uitgeleverd?

Is dit Dezelfde die mijn leven schond –
Hij, die zó lief en ondoorgrondlijk is
dat Hij de bloemen en de vlinders vond,
den zomerwind,
en ’t spelen van een kind?

11

volgende bladzijde
inhoudsopgave


aangemaakt: 09-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-03-2010