lijst van werken
vorige bladzijde
GEORGES BERNANOS

Apostolisch Christendom1)

Ik ken geen boek, dat het drama van het priesterschap – van het apostolaat door een zuiver en ootmoedig mensch, ,,een mensch van goeden wil”, beproefd - zoo essentieel, zoo aangrijpend ook, openbaart, als Bernanos’ ,,Journal d’un Curé de Campagne”. Zeer zeker zullen er lezers zijn geweest, die in het dorpspastoortje, dat hier zijn dagboek schrijft, slechts een in zichzelf verstrikten, in troebele angsten verwarden droomer vermochten te ontdekken, een die scheen voorbestemd aan zichzelf, zijn onmacht en onrust, te gronde te gaan. Stellig versleten zij hem dan voor een van die ,,onhandige sukkels” waarvoor hij ook zichzelf houdt, wier bedoelingen wel altijd goed zijn, maar die een leven lang heen en weer geslingerd blijven tusschen onzekerheid en wanhoop, en die men, hoogstens, aanvaarden kan met die veel vergoelijkende vriendschap waarvan hij ook zichzelf, bij den pastoor van Torcy, het voorwerp waant.
Toch is slechts één eigenschap in dit leven oorzaak van een in zekeren zin troebele, onzuivere verwarring, maar juist deze eigenschap vormt een der edelste kanten van dezen uitzonderlijken en zuiveren mensch. Nietzsche, die volgende bladzijde


1) N.a.v. ,,Journal d’un Curé de Campagne”.

93volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 25-01-2013