lijst van werken
vorige bladzijdeO oorlog zonder zin,
waarin het al verging...

In nood en nacht verloren
werd t land bezet gebied;
en t volk, verleerd te hooren,
der tweedracht toebehoorend;
begreep t gebeuren niet.
O diep gehavend heden,
ontluisterd en verloren,
hoonlachend saamgezworen,
ging t vaderland, het edle,
verdeeld, verdwaasd te niet.

De grenslijn schond weer bits
bitser dan ooit te voren
tusschen wat sam zou hooren:
het Zuiden en het Noorden,
elkanders goede gids.
Het kn niet anders toen
in t oorlogswon,
doch t staal was spits..
Diep drong het in dien droom,
dieper in t trotsche hart
reeds door zveel vernederd,
om zveel reeds benard.
Geschiden, zij,
die fel en recht, en niemands knecht,
hun eed gestand
o ongetemden!
geen grens erkenden;
doch roekloos, zij aan zij,
n volk, n staat beleden,
verbeten smen streden,
verbeten lijf en goed verdeden,50

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 08-03-2010