lijst van werken
vorige bladzijdehier ondergaat.
Hij wácht, den sterken wil gericht, zijn stond.

Eéns zal hij dit niet meer gedoogen,
ééns bant hij alle mededoogen,
ééns slaat hij neer wie volk en land bedrogen,
ééns schrijdt hij voorwaarts tot dat hoog verbond,
— o vaste keten van Germanjes volken! —
dat fonkelend verbond, waarin verachtings dolken
knechten en alle knechtschap treffen.

Dan heffen
de roode vanen zich en wordt het leven groot, —
o Eenmaal, — — als het Léven zegeviert
over de puinen van verraad en dood;
als ook in dit vervallen en vernielde land,
omhooggeheven uit het bitterst leed,
de vuurbanier van éér en trouw ontvlamt;
als hij, van édelen omgeven, voorwaarts treedt
tot het verbond
dat heel ons ras in trotsche trouw omspant.

o vuren stilt’ — — als hij dan óók: de banden,
de diep-geschonden, zoo verwoeste banden
der kleine, prinselijke Nederlanden
weer samensmeedt.

O uur van vuur,
van licht, baniergevlam, klaroengeschal,
wanneer elk onzer oprijst
uit zijn eerloosheid en val.48

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 08-03-2010