lijst van werken
vorige bladzijde

8

            

Gepredestineerd

,,Zoo is het goed, zóó mag ik het graag hooren’’
aldus sprak pater Piep
en sliep weer als tevoren,
door God tot dit geluk
bijzonder uitverkoren.


9

    

Ook gij...?

Dag man, dag barsche man die daaglijks fortinbrast, —
zeg, je harnas zit van achteren
met ’n veiligheidsspeldje vast.


10

Voornemen

                    Verdomd!
Ik wil oprecht zijn als een man,
en als een vrouw arglistig!
Ik wil in het gevecht zijn als een kan
(met heete olie en vooral zeer kwistig).38

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 08-03-2010