lijst van werken
vorige bladzijdeHET EILAND P’ENG LAI

De zee is wijd en on../../peilbaar, zonder bodem of oevers,
de wolken zijn laag over haar eenzaam gezang;
tňch kozen zij zee, want het land wordt al droever
voor wie eenmaal de heldere naam van dit eiland vernam.

De zee is wijd en on../../peilbaar, zonder bodem of oevers,
nevel omhult spoedig hen die scheep zijn gegaan –
en de golven begrave’ hen lijk ze allen begroeven –
het eiland P’ eng Lai bestaat slechts in naam.

De zee is wijd en on../../peilbaar, zonder bodem of oevers,
nooit keerden zij weer, gedréven naar land;
hun boeg bleef de grimmige golven doorploegen
tot een noodweer – ontfermend – het schip overmand’.

De zee is wijd en on../../peilbaar, zonder bodem of oevers.
47
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010