lijst van werken
vorige bladzijdeHet doelloos bloed verloomt. Slechts doodse stilte.
Slechts wilde beelden bleven. Beelden,
waarmee herinnering speelt, – – –
en die de waan-zin zijn van vruchteloze dagen . . . .

O!
éénmaal nog u zien! Nog eenmaal horen mogen
,,Soldaten, ’k ben tevreden.’’ Kort gepreveld woord,
waarvan uw ogen, een ondoofbaar branden,
nauwliks te weten schene’ – O Gij,
wien wij niets waren, keer.
Geen boot brak schoner,
dan in uwe zeeën . . . .

46
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010