lijst van werken
vorige bladzijdeheimwee vervult hen niet meer.
geen hongren naar het woeste, roekloos rijk waar één keer
in de wilde vloedgolf van dien heten dag
z’ontembaar en glimlachend stonden
en streden met zo kalme pracht
als had God zelf hen naar den strijd gezonden.

zil staren niet meer terug
naar wat blindlings ontvlood
zij staren niet meer ontzet in de dood
en nauwliks naar wat is gebleven
van het jonge lachen, het jonge wenen
om het schone, onstuimige leven

: verdrevenen die trots en eenzaam rezen
boven de spot van tijd en dood, zichzelf uitwezen
toen z’ook die kleine droom te schoon bevonden
en deze weerden; herinnering,
die alreeds stiller ging
om iedre dode.


40
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010