lijst van werken
vorige bladzijdeDE VERLOORNEN

het wemelend sneeuwen ving bevende aan,
onhoorbaar waaiend langs de kamerramen:
ogen die star het verscheemren omvaemen
der verten; de zerken
waarachter hun levens nu lijdzaam vergaan

hun trotse handen, hun moedige handen
liggen vermoeid in de dood van hun schoot
en doelloos als schepen die strandden.
hun ogen branden; zij staren groot
het sneeuwt om zo zwarte plassen,
het sneeuwt over eenzame landen.
39
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010