lijst van werken
vorige bladzijdeDE RIJKE JONGELING

Laat mij alleen, o Gij die alles schondt;
laat alle heugenis aan U nu zijn verzonken,
roep niet; t is goed ik keer nu naar een donker,
donkrer en somberder dan ooit vr U bestond.

Gil wst Uw schoon te schoon: Gij wist mijn schande;
Gij wist dat nits van U mijn dieper deel kon zijn,
en, hoe t hart zong om Uwe vreugde-landen,
wroeging en droefenis ons laatst verbond moest zijn

laat mij alleen. Ik keer nu naar het donker
dat t enig deel van die zich schonken schijnt.
35
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010