lijst van werken
vorige bladzijdeSin sse! Als de leeuw ontwaakt! Ens zal dit volk ZIJN! Dan zal het geweest zijn als een wild beest in den ochtend dat om voedsel huilt; alle andere dieren beefden;
en als een naakte knaap die staat in de schuimende branding; vlaggen wapperen de winden om zijn rustig lijf. Licht klimt in den hogen dag, en de onmetelike ruimten dreunen van de wateren waar hij glimlachend waadt.

Zijn lijdzaamheid was als een water dat de olie draagt, niet opnam. Edel en onaantastbaar is zijn heimwee geweest - een schuchtere onrust deed hem zijn vuist soms ballen. Als van een knp is zijn verzet geweest.
Een leeg en vreemd vernuft heeft geheerst over de wijsheid van zijn geest; als een lang en schandelijk juk heeft het op hem gerust. En als een lange, spitse dolk zocht het den weg naar zijn hrt. Maar als een knp heeft hij zichzlf slechts gewantrouwd. Hij heeft de grp niet gekend van zijn fijn-gelede hand (dat zij wrgen moest niet geloofd), en niet de sprong en de kracht van zijn lijf. Zijn lachen verzweeg een aangerand en onuitwisbaar heimwee.

Onverhoeds en woest zijn zij losgebroken als een teugelloos volk; uit de bergen naar de vlakten stormden bloeddorstige horden; als grimmige beesten hebben zij gevochten en gedood.
Maar van een knaap, van een knp is dit verzet geweest; als bij een knaap is zijn moed spoedig bezweken; besmeurd met bloed en vuil was hij, als met een nieuwe schande.
Als van een schone knaap is zijn aarzelen geweest.


Maar als een sterk beest zal hij het juk verbreken. Hij heeft de Vrijheid gezin, en zijn vernedering zal hij wreken. Als een wilde mustang zal hij losbreken naar het waaien en t scherpe geuren der savannas. En als een jonge mn, die nu de almacht kent van zijn arm, zal hij niet deinzen. Hij zal sterker zijn dan de kooi, en sterker dan de ketenen, en sluwer dan dit oud vernuft. Kampvuren branden! Een groot volk, een vrij en machtig volk zal hun volk zijn. Iedere dag is nu een dieper en vermeteler leven in hun ontwakende kracht. Sin sse! Sin sse! De bergen zullen splijten! en donderende lava-stromen zullen de vreemde volken van hun trotse flanken drijven! Sin sse! Sin sse! Hij zl geen gele Yankee zijn. Kampvuren branden waar zij nu schertsen en lachen als jonge zorgeloze goden.
27
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-05-2010