lijst van werken
vorige bladzijdeglimlacht verwezen omdat al zijn schóne liefden
ijdel ware’, en deze dwaze
het enig schoon; en omdat al zijn vreugde-hongren
– na zoveel Vreugden –
hem toch ten laatst niet meer liet dan dit dolen
achter Uw smart.
Kòn toch niet keren.
Hoor! hij zingt!
zó zingt in ’t hart van de woestijn hij zijn bedroefde Bruid
zijn troostend Hooglied voor:

,,Om U verlatenheid, om U smaad, hoon;
om U dorheid: om U ontberen
Die mijn énig Leven, mijn eenge Schoonheid en mijn eenge Vreugde zijt,
verliezen U om Wien te winne’ ik al mijn vreugde’ en al mijn liefden liet;
om U vertwijflen, moe zijn, hulploos hongeren, om U
schreeuwen van uit de diepten ,,Liefde o Liefde, kom, ik dorst’’ en niet
worden verhoord, nooit diep genoeg verhoord;
laat al mijn liefden in Uw vuur vergaan,
versla al ijdle Hoop, al zoet Geloven,
versla mijn Liefde, zo Ge wilt, en laat me
naakter, naakter nog voor U staan.
En sla deez naaktheid, Gij
die zelf
zo wreed, meedogenloos geslagen zijt.
Slechts pijn, slechts pijn, pijn van Uw pijn, en in Uw pijnen sterven’’.
21
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 04-05-2005 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-06-2010