lijst van werken
vorige bladzijde
25Ik dwaal ontwapend door Uw onuitputbre pracht,
Uw Aarde te aanschouwen word ik nimmer moe.
Aan haar doorgrond ik U, als de volkomen Andere,
U, Glorievolle, die dit al hebt voortgebracht.
Om U te minnen, God, moest ik in God veranderen,
'k heb U niet lief, - mijn vermogens reiken
zelfs tot geen aardsch beminnen, of begrijpen,
toe...volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010