lijst van werken
vorige bladzijde
22Herinner je je nog, hoe wij niet spraken, slechts glimlachten?
hoe diep en stil de vrede dier vergeten wereld was?
wij hoorden een fontein, haar zacht en helder ruischen achter
de boomen, - een fontein, die slechts verbeelding was...

Nu is dit àl voorbij. - Hoe kort, hoe kort geleden
moet het geweest zijn doch je vader schijnt
't een menschenleeftijd ver dat wij hier samen schreden
en zagen naar dien tuin en hoorden... die fontein...

-       -       -       -       -       -       -      

Zou haar lucht fonkelspel slechts in onszelve wezen -
een glimlach, als dit zomersch bloeien, over puin en pijn?
- O, mocht dan 't hart, nog eens, weer tot zichzelf genezen
en, in zichzelf gekeerd, zoo onaanraakbaar, en zòo zomer zijn...volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010