lijst van werken
vorige bladzijde
21H e r i n n e r i n g    a a n    W a s s e n a a r

voor Gerard

Wij dwaalden samen over 't oud en hunkrend mos dat zacht
voortwoekerd' aan den vloer en het verval der zuilengangen;
verborgen achter hoog geboomte hielden zij omvangen
in hun vierkant den ouden zomertuin en zijn ontbloeide pracht;

wij dwaalden in den koelen schemer langs verweerde zuilen
waarover d'harde strengen van 't geteisterd klimgewas
trossen van groen en bloemen lieten nederstroomen naar de kuilen
en uitgewischte paden, 't steeklig onkruid, 't klein en argloos gras;

Oude vergeten beelden, in hun duistre loovernissen
stonde' er verzonken in hun maagdelijk, sacraal gebaar,
jonge godinnen, stil ontrezen aan het ongewisse
van menschelijke nood en haar verward misbaar.

In den zuilengangen, die den tijd niet meer behooren,
aanschouwden wij het roerloos bloeien van den zomertuin
en hoorden 't helder fluiten, eenzaam, van een jonge vogel
in d' eeuwige rust van 't zonlicht boven bloei en puin.
volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010