lijst van werken
vorige bladzijde
12D e    W i n d


De wind is zoo licht als tule
en de tred eener danseres,
als het zilvren spel der pendule
en 't snellen der Riviera-expres.

O dit dansen, dit hooge, bevrijde
van den helderen lentewind, -
en de wil, die 't vermeetle strijden
om de laatste beslissing begint.

Het hart breekt zijn duistere banden -
van deemoed, verbeiden en schuld:
de argelooze blijdschap der landen
heeft mij hun wijsheid onthuld:

het schuldelooze zijn der aarde,
de goede strijd van het zaad
met de grond en de zon, en de wind
die, vermetel en eenzaam,
zoo licht over de wereld gaat.

O dit dansen, dit hooge, bevrijde
van den helderen lentewind, - -
o mensch, die in aarde's getijden
Gods schoonste geheimnis vindt.volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010