lijst van werken
vorige bladzijde
11O c h t e n d


O zomerochtend, zomerochtendzon, bloedroode, groote zon, -
als felle bajonetten stormden de eerste stralen
boven de zilvren damp der ochtendstille dalen;
beslecht is 't nachtgevecht; weer werd 't verbond hersteld,
weer heerscht 't almachtig licht boven de horizon,
alleen en trouw, en koestrend overstraalt
het langzaam ros, dat in het zonlicht dwaalt,
de zware blaadren-weelde van de schaduw-koele dreven.

Ach, hoe nu 't schuchterst groeien, 't kleinst en teederst leven,
beveiligd en verhelderd ademhaalt...

volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010