lijst van werken
vorige bladzijde
10N a c h t


O zomernacht, zoo loom doorgeurd van 't laatste wreede geuren,
bedwelmender omspeelt en streelt mij 't onherroeplijk verre; -
de zomerdag, zijn schoone weelde, bloeide kort, zoo kort
en werd weer stilte, leeg van zon en licht, verten en kleuren.

Maar in het grondloos zwijgend donker van den nacht,
boven de droeve stilt van rust en wreeden dood,
ontwaakt de wilde schittring van ontelbre sterren, -
o aarde, met dees wapenrusting goddelijk omgord,
een gansch heelal houdt, rond uw moederschoot
en haar doorgeurd geheim, hartstochtlijk wacht ...

volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010